De Rips

Om de woningbehoefte in De Rips te peilen is in overleg met het Dorpsoverleg een woningbouwcommissie opgericht. Deze commissie heeft het initiatief genomen om deze enquête te houden onder de inwoners van De Rips. Doel is om duidelijk te krijgen wat er de komende jaren gebouwd moet worden. Deze enquête wordt in samenwerking gehouden met het Dorpsoverleg en de gemeente.
U kunt deze enquête invullen en in de week van 2 t/m 6 september wordt deze bij u thuis opgehaald. Ook kan u de enquête online invullen via www.???.nl.

Met vriendelijke groet,
Woningbouwcommissie De Rips