Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*Vereiste informatie.
Enquête woning behoefte in De Rips

Woonbehoefte onderzoek De Rips

Leefbaarheid is het belangrijkste bestaansrecht voor een dorp. Zo ook voor ons mooie dorp De Rips. Daarom is het belangrijk dat inwoners, en met name ook jongeren zich kunnen blijven vestigen in De Rips. Toekomst bieden voor jongeren betekent een betere waarborging voor voorbestaan van onze basisschool, betere mogelijkheden bieden voor onze ondernemers en misschien wel betere medische verzorgingsmogelijkheden. De gemeente Gemert-Bakel is zich hiervan ook bewust en wil dan ook serieus samen werken met het dorpsoverleg om alles op alles te zetten om te voldoen aan de woningbehoefte in De Rips. Dit geldt voor iedereen van jong tot oud.

Om de woningbehoefte in De Rips te peilen is in overleg met het Dorpsoverleg een woningbouwcommissie opgericht. Deze commissie heeft het initiatief genomen om deze enquête te houden onder de inwoners van De Rips. Doel is om duidelijk te krijgen wat er de komende jaren aan bouwkavels en woningen beschikbaar moet komen. Deze enquête wordt in samenwerking gehouden met het Dorpsoverleg en de gemeente.

U kunt deze enquête invullen en in de week van 2 t/m 6 september wordt deze bij u thuis opgehaald. Ook kan u de enquête online invullen via www.derips.nl/bouwen.

 

Met vriendelijke groet,
Woningbouwcommissie De Rips

Frank van den Heuvel
Peter van der Heijden
Mark Bax
Tom van de Mortel
Paul Berkvens
Willeke van Zeeland

Algemene vragen

Huidige woonsituatie

Woonbehoefte (binnen nu en tien jaar)

Huurwoningen

Nieuwbouw-/koopwoningen

Overige